SANTONS

A santon (coming from the Provençal santoun or ‘little saint.) is a small figurine, usually made out of clay and used in nativity scenes.

Santons became popular after the French Revolution of 1789 when churches were closed and Nativity scenes were banned.

They gave a chance to ordinary people to “bring religion home” by setting up crèches in their own homes, a tradition previously reserved for the rich.

The most famous santons portray common Provençal folk in 18th and 19th century clothes who visit the Holy Family and bring presents

Comments


  1. Ja fa anys que portem la tradició de vestir el pessebre popular català a les llars i entitats de la Catalunya del Nord. L’any passat vàrem estar a EL SOLER, sala Marin Vives, al Chateau Nadal-Hainaut i a Banys d’Arles en la inauguració de les dependències medievals de Palaldà, a l’antic Ajuntament..
    Ens agradaria fer-vos arribar les nostres activitats. Per aquest any 1922 estem treballant perque artistes d’aquestes contrades facin la sreva aportació als muntatges dels pesssebres que farem sota la denominació L’ART EN EL MUNTATGE DEL PESSEBRE.

Leave a Comment